کتاب آموزش جامع حقوق تجارت جلد اول چاپ بهار 1401

کتاب آموزش جامع حقوق تجارت جلد اول چاپ بهار 1401 اعمال تجاری _ حقوق شرکت ها محمد مهدی توکلی 434 صفحه کامل

نام و نام خانوادگی پرداخت کننده
شماره موبایل پرداخت کننده
ایمیل پرداخت کننده (اختیاری)

توجه : آقای پرداخت فقط اپراتور اجرای عملیات پرداخت آنلاین بوده و مسئولیتی در قبال محصول یا خدماتی که توسط فروشنده ارائه شده ندارد.
لطفا در صورت مشاهده تخلف به ما گزارش دهید

ضمانت پرداخت،افزایش اعتماد