درگاه فعال و مورد تایید است

گیم استور
http://game-stores.ir
  • نام پذیرندهعلیرضا روشناس
  • شروع فعالیتآبان ۱۳۹۹
گزارش تخلف